Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
30.
Komunikat o unieważnieniu pieczęci urzędowych
Minister Obrony Narodowej 2014.01.23
Rodzaj aktu: Komunikat
Dokładny czas publikacji: 2014.01.23 11:29
Treść aktu: