Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
30.
Komunikat Nr 2 Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie wydania upoważnienia
Minister Obrony Narodowej 2016.03.16
Rodzaj aktu: Komunikat
Dokładny czas publikacji: 2016.03.16 10:28
Treść aktu:
Załączniki (1):