Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
3.
Komunikat o wydanych aktach prawnych opatrzonych cechą MON, nieogłoszonych w Dzienniku Urzędowym Ministra Obrony Narodowej w IV kwartale 2012 r.
Minister Obrony Narodowej 2013.01.03
Rodzaj aktu: Komunikat
Dokładny czas publikacji: 2013.01.03 09:49
Treść aktu: