Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
3.
Komunikat o unieważnieniu pieczęci urzędowych
Minister Obrony Narodowej 2017.01.11
Rodzaj aktu: Komunikat
Dokładny czas publikacji: 2017.01.11 09:42
Treść aktu: