Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
299.
Komunikat o unieważnieniu pieczęci urzędowych
Minister Obrony Narodowej 2012.08.02
Rodzaj aktu: Komunikat
Dokładny czas publikacji: 2012.08.02 10:45
Treść aktu: