Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
280.
Komunikat o wydanych aktach prawnych opatrzonych cechą MON, nieogłoszonych w Dzienniku Urzędowym MON w III kw. 2015 r.
Minister Obrony Narodowej 2015.10.01
Rodzaj aktu: Komunikat
Dokładny czas publikacji: 2015.10.01 12:11
Treść aktu: