Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
263.
Komunikat Nr 2/MON z dnia 10 września 2015 r. w sprawie wydania upoważnienia
Minister Obrony Narodowej 2015.09.15
Rodzaj aktu: Komunikat
Dokładny czas publikacji: 2015.09.15 11:06
Treść aktu: