Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
242.
Komunikat o wydanych aktach prawnych opatrzonych cechą MON, nieogłoszonych w Dzienniku Urzędowym Ministra Obrony Narodowej w III kwartale 2013 r.
Minister Obrony Narodowej 2013.10.02
Rodzaj aktu: Komunikat
Dokładny czas publikacji: 2013.10.02 11:27
Treść aktu: