Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
226.
Komunikat o wydanych aktach prawnych opatrzonych cechą MON, nieogłoszonych w Dzienniku Urzędowym Ministra Obrony Narodowej w II kwartale 2014 r.
Minister Obrony Narodowej 2014.07.03
Rodzaj aktu: Komunikat
Dokładny czas publikacji: 2014.07.03 12:25
Treść aktu: