Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
200.
Komunikat o wydanych aktach prawnych opatrzonych cechą MON, nieogłoszonych w Dzienniku Urzędowym Ministra Obrony Narodowej w II kwartale 2015 r.
Minister Obrony Narodowej 2015.07.02
Rodzaj aktu: Komunikat
Dokładny czas publikacji: 2015.07.02 12:29
Treść aktu: