Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
2.
Komunikat o wydanych aktach prawnych opatrzonych cechą MON, nieogłoszonych w 2014 r. w Dzienniku Urzędowym Ministra Obrony Narodowej w IV kwartale 2014 r.
Minister Obrony Narodowej 2015.01.02
Rodzaj aktu: Komunikat
Dokładny czas publikacji: 2015.01.02 12:01
Treść aktu: