Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
168.
Komunikat o unieważnieniu pieczęci urzędowych
Minister Obrony Narodowej 2017.08.17
Rodzaj aktu: Komunikat
Dokładny czas publikacji: 2017.08.17 11:30
Treść aktu: