Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
166.
Komunikat Nr 3/MON z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie wypowiedzenia Porozumienia o Współpracy między Ministrem Obrony Narodowej i Ogólnopolskim Związkiem Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Batalionów Budowlanych
Minister Obrony Narodowej 2021.08.06
Rodzaj aktu: Komunikat
Dokładny czas publikacji: 2021.08.06 11:49
Treść aktu: