Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
163.
Komunikat o wydanych aktach prawnych opatrzonych cechą MON, nieogłoszonych w Dzienniku Urzędowym Ministra Obrony Narodowej w II kwartale 2013 r.
Minister Obrony Narodowej 2013.07.02
Rodzaj aktu: Komunikat
Dokładny czas publikacji: 2013.07.02 12:18
Treść aktu: