Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
161.
Komunikat Nr 2/MON z dnia 6 października 2020 r. w sprawie aneksu do umowy z Wojskową Izbą Lekarską
Minister Obrony Narodowej 2020.10.08
Rodzaj aktu: Komunikat
Dokładny czas publikacji: 2020.10.08 10:41
Treść aktu:
Załączniki (1):