Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
15.
Komunikat o unieważnieniu pieczęci urzędowych
Minister Obrony Narodowej 2015.01.20
Rodzaj aktu: Komunikat
Dokładny czas publikacji: 2015.01.20 11:03
Treść aktu: