Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
144.
Komunikat o wydanych aktach prawnych opatrzonych cechą MON, nieogłoszonych w Dzienniku Urzędowym Ministra Obrony Narodowej w I kwartale 2012 r.
Minister Obrony Narodowej 2012.04.19
Rodzaj aktu: Komunikat
Dokładny czas publikacji: 2012.04.19 09:36
Treść aktu: