Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
120.
Komunikat o wydanych aktach prawnych opatrzonych cechą MON, nieogłoszonych w Dzienniku Urzędowym Ministra Obrony Narodowej w II kwartale 2016 r.
Minister Obrony Narodowej 2016.07.06
Rodzaj aktu: Komunikat
Dokładny czas publikacji: 2016.07.06 11:38
Treść aktu: