Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
12.
Komunikat o wydanych aktach prawnych opatrzonych cechą MON, nieogłoszonych w Dzienniku Urzędowym Ministra Obrony Narodowej w IV kwartale 2013 r.
Minister Obrony Narodowej 2014.01.07
Rodzaj aktu: Komunikat
Dokładny czas publikacji: 2014.01.07 12:52
Treść aktu: