Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
117.
Komunikat o wydanych aktach prawnych opatrzonych cechą MON, nieogłoszonych w Dzienniku Urzędowym Ministra Obrony Narodowej w I kwartale 2014 r.
Minister Obrony Narodowej 2014.04.07
Rodzaj aktu: Komunikat
Dokładny czas publikacji: 2014.04.07 11:58
Treść aktu: