Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
3.
Komunikat o wydanych aktach prawnych opatrzonych cechą MON, nieogłoszonych w Dzienniku Urzędowym Ministra Obrony Narodowej w IV kwartale 2015 r.
Minister Obrony Narodowej 2016.01.04
Rodzaj aktu: Komunikat
Dokładny czas publikacji: 2016.01.04 12:21
Treść aktu: