Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
99.
Upoważnienie Nr 18/MON z dnia 9 marca 2012 r. dla Pana Czesława Mroczka - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej
Minister Obrony Narodowej 2012.03.12
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.03.12 13:33
Treść aktu: