Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
99.
Decyzja Nr 98/MON z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie uruchomienia środków finansowych, będących w dyspozycji dysponenta części budżetowej, przeznaczonych na wyróznienia w 2014 r.
Minister Obrony Narodowej 2014.03.24
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.03.24 11:43
Treść aktu: