Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
99.
Decyzja Nr 77/MON z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia oznak rozpoznawczych jednostek wojskowych Wojsk Obrony Terytorialnej
Minister Obrony Narodowej 2019.05.13
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2019.05.13 11:15
Treść aktu: