Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
98.
Decyzja Nr 97/MON z dnia 24 marca 2014 r. zmieniająca decyzje w sprawie utworzenia i funkcjonowania Rady do Spraw Kobiet w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Minister Obrony Narodowej 2014.03.24
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.03.24 11:41
Treść aktu: