Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
98.
Decyzja Nr 96/MON z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie zasad organizacji wypoczynku dla dzieci żołnierzy zawodowych, prowadzonego w ramach pełnego pokrycia jego kosztów w 2017 r.
Minister Obrony Narodowej 2017.05.19
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2017.05.19 13:05
Treść aktu: