Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
98.
Decyzja Nr 89/MON z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie określenia wartości pieniężnych norm wyżywienia
Minister Obrony Narodowej 2018.07.24
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2018.07.24 12:52
Treść aktu: