Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
98.
Decyzja Nr 80/MON z dnia 19 czerwca 2020 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2020
Minister Obrony Narodowej 2020.06.22
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2020.06.22 13:27
Treść aktu: