Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
98.
Decyzja Nr 72/MON z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie połączenia jednostek budżetowych
Minister Obrony Narodowej 2012.03.12
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.03.12 12:16
Treść aktu: