Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
98.
Decyzja Nr 164/MON z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie ustanowienia Święta Dywizjonu Okrętów Podwodnych
Minister Obrony Narodowej 2016.05.23
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2016.05.23 10:02
Treść aktu: