Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
97.
Decyzja Nr 96/MON z dnia 24 marca 2014 r. zmieniająca decyzję w sprawie powołania Koordynatora do Spraw Równego Traktowania w resorcie obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2014.03.24
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.03.24 11:40
Treść aktu: