Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
97.
Decyzja Nr 88/MON z dnia 20 lipca 2018 r. uchylająca decyzję w sprawie ustalania potrzeb środków materiałowych służby żywnościowej, mundurowej oraz materiałów pędnych i smarów
Minister Obrony Narodowej 2018.07.24
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2018.07.24 12:49
Treść aktu: