Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
97.
Decyzja Nr 85/MON z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, przyjęcia nazwy wyróżniającej oraz nadania imienia patrona 125. Batalionowi Lekkiej Piechoty 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej
Minister Obrony Narodowej 2022.06.09
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2022.06.09 15:04
Treść aktu: