Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
97.
Decyzja Nr 79/MON z dnia 12 czerwca 2020 r. uchylająca decyzję w sprawie użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do pomocy oddziałom Straży Granicznej
Minister Obrony Narodowej 2020.06.12
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2020.06.12 11:32
Treść aktu: