Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
97.
Decyzja Nr 163/MON z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, nadania imienia patrona i ustanowienia Święta Morskiej Jednostki Rakietowej
Minister Obrony Narodowej 2016.05.23
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2016.05.23 10:01
Treść aktu: