Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
96.
Decyzja Nr 94/MON z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych
Minister Obrony Narodowej 2014.03.24
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.03.24 11:38
Treść aktu: