Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
96.
Decyzja Nr 87/MON z dnia 17 lipca 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie określenia funkcji gestorów i centralnych organów logistycznych sprzętu wojskowego w resorcie obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2018.07.19
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2018.07.19 08:55
Treść aktu: