Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
96.
Decyzja Nr 78/MON z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia dorocznego Święta Akademii Sztuki Wojennej
Minister Obrony Narodowej 2020.06.10
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2020.06.10 08:00
Treść aktu: