Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
96.
Decyzja Nr 45/MON z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad organizacji wypoczynku dla dzieci żołnierzy zawodowych, prowadzonego w ramach pełnego pokrycia jego kosztów w 2021 r.
Minister Obrony Narodowej 2021.04.12
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2021.04.12 16:14
Treść aktu: