Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
96.
Decyzja Nr 162/MON z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji i nadanie imienia patrona Rejonowym Warsztatom Tecznicznym w Rzeszowie i Lublinie
Minister Obrony Narodowej 2016.05.23
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2016.05.23 09:59
Treść aktu: