Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
96.
Decyzja Nr 100/MON z dnia 17 maja 2017 r. zmieniająca decyzję w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, przejęcia nazwy wyrózniającej i nadania imienia patrona oraz ustanowienia Święta i wprowadzenia odznaki pamiątkowej 2. Brygady Obrony Terytorialnej
Minister Obrony Narodowej 2017.05.18
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2017.05.18 10:49
Treść aktu: