Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
95.
Decyzja Nr 86/MON z dnia 17 lipca 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie zasad postępowania w kontaktach z wykonawcami
Minister Obrony Narodowej 2018.07.19
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2018.07.19 08:53
Treść aktu: