Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
95.
Decyzja Nr 83/MON z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia nazwy wyróżniającej i nadania imienia patrona 35. Wojskowemu Oddziałowi Gospodarczemu
Minister Obrony Narodowej 2022.06.09
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2022.06.09 15:01
Treść aktu: