Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
95.
Decyzja Nr 44/MON z dnia 12 kwietnia 2021 r. uchylająca decyzję w sprawie wprowadzenia do użytku „Instrukcji o wojskowym zasobie geograficznym w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”
Minister Obrony Narodowej 2021.04.12
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2021.04.12 16:12
Treść aktu: