Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
95.
Decyzja Nr 161/MON z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji przez 45. Wojskowy Oddział Gospodarczy
Minister Obrony Narodowej 2016.05.23
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2016.05.23 09:58
Treść aktu: