Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
94.
Decyzja Nr 77/MON z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie zasad używania urządzeń do przetwarzania obrazu i dźwięku oraz organizacji ochrony informacji niejawnych podczas przedsięwzięć realizowanych w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych
Minister Obrony Narodowej 2020.06.10
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2020.06.10 07:50
Treść aktu: