Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
94.
Decyzja Nr 43/MON z dnia 9 kwietnia 2021 r w sprawie powołania Zespołu do spraw monitorowania procesu realizacji inwestycji budowlanych wynikających z polsko–amerykańskiej Umowy o wzmocnionej współpracy obronnej
Minister Obrony Narodowej 2021.04.12
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2021.04.12 14:54
Treść aktu: