Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
94.
Decyzja Nr 152/MON z dnia 13 maja 2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie planowania i realizowania przedsięwzięć współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2016.05.13
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2016.05.13 10:50
Treść aktu: