Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
93.
Decyzja Nr 97/MON z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie określenia wartości pieniężnych norm wyżywienia
Minister Obrony Narodowej 2017.05.18
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2017.05.18 10:44
Treść aktu: