Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
93.
Decyzja Nr 81/MON z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji przez 1. Batalion Zmechanizowany 20. Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej
Minister Obrony Narodowej 2022.06.09
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2022.06.09 14:59
Treść aktu: